• Zahrada a koupací jezero městského RD v Plzni
  • Výsadba v okolí bytového domu, Praha - Krč
  • Výsadba v okolí bytového domu, Praha - Krč
  • Výsadba v okolí bytového domu, Praha - Krč
  • Permakulturní zahrada u DDM Praha 3 - Ulita
  • Rekonstrukce jezírka a výsadeb v zahradě u RD v Šeberově
  • CHKO Český kras - biokoridor a biocentrum
  • Alej podél rybníka v obci Suchomasty
  • Travní koberec, šlapáky a bazén u RD Čtyřkoly
  • FINEP a.s.: Praha - Štěrboholy, výsadba kolem bytových domů
  • FINEP a.s.: Praha - Stodůlky, výsadba kolem bytových domů
marado, zahradní architektura

Společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zahradní a krajinné tvorby. Zaměření společnosti se orientuje především na projekční činnost s následnou realizací projektu a údržbou řešeného zahradního celku.

Historie společnosti

V počátcích činnosti se společnost orientovala především na realizace projektů ostatních architektonických studií. V průběhu vývoje došlo k úpravě obchodní strategie a společnost se transformovala v „společnost s ručením omezeným”. Zároveň došlo ke změně statutu v divizi a do nabízených aktivit přibyla činnost v oborech zahradní a sadovnická projekce, krajinná tvorba a další.

Zahradní a krajinná tvorba

Hlavní význam sadovnických úprav spočívá v komplexním účinku vegetace, k čemuž je nutně zapotřebí vysoké odbornosti při plánování, projektování, zakládání a údržbě zeleně. Protože sadovnické úpravy mají polyfunkční poslání, musí být po stránce kompoziční náročnosti a vybavenosti logicky diferencovány.

Jsem toho názoru, že mezi hlavní zásady v utváření zeleně a přírodního prostředí nezahrnujeme jen technické provádění výsadeb, údržbu a správný výběr rostlinného materiálu, ale též význam upotřebení a užitečnosti těchto prvků neboli jejich funkční a estetické působení. (Ing. Martina Radošová, 2007).


„Člověk zakládající zahradu vyjadřuje svůj vztah k přírodě, vyslovuje sebe sama, směřuje k základům zákonitostí přírody,
orientuje se mezi zemí a nebem, a hledá svoje kosmologické místo, určení, poslání. Budování zahrady je vlastním hledáním
ztraceného ráje” (Machovec, Zahrada park krajina 04/2009).